Risiko for hjerte- og karsykdom

Dette er et sentralt begrep for hjertelegen. Det går ut på å vurdere alle risikofaktorer som fører til hjerteinfarkt og bestemme behovet for medikamentelle og livsstilsmessige tiltak hos dem som ikke har hatt slik sykdom enda.

Vi vet at 35% av Norges befolkning vil dø av hjerte- og karsykdommer. Kan vi finne risikopasienter og behandle dem før slik sykdom opptrer?

Svaret er at vi absolutt kan det. Dette arbeidet er veldig viktig. Det er meningsfullt for legen å undersøke og snakke med såkalt friske pasienter og forsøke å kartlegge denne risikoen og treffe tiltak som vi vet er av betydning for å redusere risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag i fremtiden.

Andre ganger kan vi si at du er helt frisk og har en lav fremtidig risiko for slik sykdom i  rimelig nær fremtid og spesielle tiltak er ikke nødvendig. Det er også en viktig beskjed å få.

Det finnes tabeller som kan hjelpe ved slik beregning og som er tilgjengelig for de fleste. Det ligger lenke annet sted på denne nettsiden som kan brukes. Hjertelegen vil danne seg et bilde av din risiko ut fra flere faktorer og den erfaring han har med slike pasienter. Det finnes ikke noe helt pålitelig tall for denne risikoen, og ingen garanti for at ikke beregningene kan være feil. Men vi kan få et ganske godt bilde av din risiko både her og nå, og din risiko i et perspektiv på 10 år frem i tid.

Er du opptatt å redusere fremtidig risiko for hjertesykdommer, så gjør du sikkert mye riktig allerede. Og for å se positivt på dette, så er mange av de risikofaktorene som er listet opp nedenfor, noe som kan justeres vha medikamenter og endring av livsvaner.

De viktigste faktorene som blir tatt i betraktning er:

  • Arvelig disposisjon
  • Røyk
  • Kolesterolnivå i blodet
  • Sukkersyke
  • Menn mer enn kvinner, ca. 10 års differanse mellom kjønnene
  • Høyt blodtrykk
  • Fedme
  • Lav fysisk aktivitet
  • Kostholdet