Kolesterol

Kolesterol er et viktig stoff som kroppen trenger til mange viktige prosesser, bla. hormonproduksjon, spesielt i barndommen. Høyt kolesterol fører til avleiring i blodårene som kan føre til innsnevring med følge av angina pectoris og hjerteinfarkt.

Kolesterol produseres i leveren og tilføres i dietten. Kostholdet er derfor viktig for å forhindre høyt blodkolesterol.  Gunstig kost består i å redusere sukkerinntaket, spise frukt og grønnsaker og bruke flerumettede fettstoffer i kosten.

Det er tre typer kolesterol ,Totalkolesterol, HDL-kolesterol og LDL-kolesterol. LDL-lolesterol er det dårlige kolesterol som avleires, mens HDL-kolesterol er det gode kolesetrol som besørger transport bort fra åreveggen. I tillegg regnes Triglyserider til blodfettet. Høyt triglyceridnivå kan bidra til hjertesykdom, men sammenhengen er mindre tydelig enn for kolesterol.

Når hjertelegen vurderer ditt kolesterol, så ses det i sammenheng med andre risikofaktorer du måtte ha for å få sykdom i blodåresystemet, inklusive hjertet.

Andre risikofaktorer er arvelig disposisjon, høyt blodtrykk, mannkjønn, alder, diabetes, røking, overvekt, fysisk inaktivitet for å nevne de viktigste. Mange av disse faktorene er som du ser noe vi kan påvirke ved riktig livsstil. Familiær hyperkolesterolemi (FH) er en arvelig tilstand med høyt kolesterol. Ofte kan det bestemmes at det er en genetisk feil pga mutasjon som fører til betydelig forhøyelse av kolesterol. Disse pasientene må starte med kolesterolsenkende behandling ganske tidlig i livet for å unngå komplikasjoner fra hjerte-karsystemet når de blir noe eldre.

For andre pasienter vil det være en individuell vurdering om man skal starte slik behandling ut fra den risikoskår som hjertelegen finner at du har. Dette gjelder såkalt primærprofylakse hos de som ikke har gjennomgått hjerteinfarkt eller hjerneslag.

Alle pasienter som har hatt et hjerteinfarkt, skal ha kolesterolsenkende behandling uavhengig av om de har høyt eller normalt kolesterol i utgangspunktet. Mange studier har vist at alle slike pasienter har samme nytten av kolesterolsenkende behandling.

Hva er normalt kolesterol? Det må igjen sees i forhold til andre risikofaktorer. Ofte regner man høyt kolesterol når verdier passerer 6.3 mmol/l, men det er vist ar risikoen øker noe allerede når den kommer over 5,2 mmol/l.

Pasienter som har hatt hjerteinfarkt, prøver vi å få ned på 2,0 eller 1,8 mmol/l når det gjelder det såkalte LDL-kolesterolet. Da vil vi kunne stoppe kolesterolavleiring i blodåresystemet.