Høyt blodtrykk

Synonym: Hypertensjon

Dette er et mål for hvor stort trykk blodet har i åresystemet vårt ettersom hjertet pumper det ut i hovedpulsåren og videre inn i alle forgreininger og til de minste blodårer i kroppen.

Blodtrykket vil og skal variere en god del ila dagen avhengig av fysisk aktivitet og til dels psykiske faktorer. Dersom det gjennomgående ligger for høyt, kan det skade oss og føre til sykdommer som hjerneslag, hjerteinfarkt og nyresvikt for å nevne de viktigste.

Ofte gir ikke høyt blodtrykk noen symptomer og har blitt kalt ‘silent killer’. Derfor er det viktig å gå til legen og kontrollere blodtrykket ditt med jevne mellomrom. Noen kan plages med hodepine og litt svimmelhet, men oftest ingenting. Ved tilfeller av alvorlig hypertensjon, må man legges inn på sykehus og få behandling der. Man kan da ha symptomer med hodepine, synsfortyrrelse, kvalme og brekninger og endog hjerneblødning.

Vi snakker om systolisk og diastolisk blodtrykk. Systolisk trykk måles når hjertet pumper ut blod, og diastolisk trykk måles når hjertet relaxerer og fylles med nytt blod fra venesystemet mellom hvert slag. Normalt ligger dette på 120 systolisk og 80 diastolisk. Vi regner vanligvis normalt blodtrykk under 140 systolisk og 90 diastolisk, skrives 140/90 millimeter kvikksølv elle mmHg.
Mellom 120/80 og 140/90 mmHg er en gråsone som kalles prehypertensjon. Over 140/90 kalles hypertensjon.  Tilstanden er meget vanlig og ca 1/3 av den voksne befolkningen lider av høyt blodtrykk.

Som regel vet vi ikke årsaken til høyt blodtrykk (over 90% av tilfellene) men det lønner seg å behandle det for å forhindre komplikasjoner. Noen faktorer som er kjent er familiær disposisjon, overvekt, økende alder, for mye salt i kosten, for mye alkohol for å nevne noen.

Mange er litt engstelige når de er hos legen og har litt forhøyet blodtrykk når det måles der. Det kalles ofte ‘white coat hypertension’. Stadig oftere foretar vi 24 timers blodtrykksmåling for å unngå dette fenomenet. Her får man et representativt utvalg av målinger ila døgnet både under aktivitet og søvn og kan beregne et gjennomsnittsblodtrykk. Det er til hjelp når vi skal ta beslutning om medikamentell behandling som gjerne er livslang.

Det er mange medikamenter å velge mellom når vi skal behandle blodtrykket. Noen ganger tar det litt tid å finne det som passer deg best både for å få blodtrykket tilstrekkelig ned og slik at du skal ha minst mulig bivirkninger av behandlingen.

Hjertelegen vil hjelpe til å vurdere dette og ved å gjøre ekkokardiografi kan han se om hjertet er belastet av det høye trykket ved at bl.a. veggen er fortykket.