Hjerteklaffefeil

De viktigste klaffefeilene opptrer i aortaklaffen i hovedpulsåren og mitralklaffen mellom venstre forkammer og hjertekammer. Tidligere var giktfeber en viktig årsak til klaffefeil. I dag er det sjelden i vår del av verden.

Det kan være både trang klaff, såkalt stenose og lekkasje i klaffene. Hjertelegen undersøker deg med ekko-doppler for å påvise dette og bestemme hvor alvorlig feilen er. Ofte må en slik klaffefeil kontrolleres regelmessig for å holde øye med om den forverrer seg og når det er riktig tidspunkt for evt operasjon.

En del yngre pasienter kontrolleres for medfødte hjertefeil. Andre kan ha pådratt seg en skadet hjerteklaff etter infeksjon på klaffen som må kontrolleres på samme vis. Hos de eldre er det ofte pga ‘slitasje’ av selve klaffen som fører til skaden og mangelfull funksjon.