Hjerteinfarkt

Hjerte-karsykdommer utgjør 35% av dødsårsakene i Norge. Hjerteinfarkt er fortsatt en av de ledende dødsårsakene. Det oppstår når en av kransårene som forsyner hjertemuskelen, plutselig tilstoppes slik at muskelen som forsynes, ikke får blod og vil nedbrytes og dø ila kort tid. Den bakenforliggende prosess er såkalt åreforkalkning der fettstoffer og kolesterol og etter hvert kalk bygges inn i blodåreveggen og fører til innsnevring (stenose). Det kan skje at dette plakket sprekker og det dannes en blodpropp på stedet som stenger helt for blodforsyningen.

Symptomene er vanligvis sterke brystsmerter ledsaget av kvalme og uvelhet og kaldsvette. Det er viktig at pasienten kontakter helsevesenet umiddelbart slik at ambulanse kan rekvireres. Når ambulansen kommer frem, vil det bli tatt er elektrokardiogram (EKG) som så sendes direkte til det lokale sykehuset hvor diagnosen kan stilles av vakthavende indremedisinske lege. Hvis det dreier seg om et stort infarkt, såkalt ST-elevasjons infarkt, vil pasienten sendes direkte til Arendal eller Rikshospitalet for hjertekateterisering og åpning av den tette blodåren med blokking og stenting (PCI) omgående.

Mindre alvorlige hjerteinfarkt (Non-ST-elevasjonsinfarkt) blir innlagt på det lokale sykehuset og gitt kraftig blodfortynnende behandling for å forhindre at de progredierer. De vil så bli sendt til Arendal eller Rikshospitalet ila de neste 24-48 timene for behandling med utblokking og stenting.

Noen pasienter som får hjerteinfarkt får alvorlig hjerterytmeforstyrrelse som kan føre til bevisstløshet og død ila kort tid. Derfor er det så viktig at alle pasienter med alvorlige brystsmerter kommer til vurdering på legevakt eller sykehus så snart som mulig. Det er ikke noe som heter unødvendig henvendelse, selv om man skulle finne ut at det ikke er hjerteinfarkt eller noe annet alvorlig på gang. Brystsmerter av andre årsaker som muskel- og skjelettplager, spiserørsbrokk osv er fortsatt den vanligste årsaken til slike henvendelser, men man skal ikke ta noen sjanse når det gjelder brystsmerter. Fortsatt er det slik at for mange pasienter unnlater å henvende seg tids nok til kyndig ekspertise ved hjerteinfarkt med de alvorlige følger som det kan få.

De som gjennomgår hjerteinfarkt vil få mindre eller større skade på hjertemuskelen og kan ved større skade få pumpesvikt i hjertet som gir hjertesvikt.